Atnaujinta: 2000 m. rugpjūčio 02 d., antradienis ©2000, HOT.LT.
Draudžiama be leidimo naudoti bet kurią šios svetainės dalį.
 

!    
Laimėk prizą!
Atsiliepimai
Prenumeruokitės!
Klausk-atsakys!
Pasikeiskime nuorodomis!
Interneto Romantikų klubas!
Anekdotai
 

Netrukus bus papildyta naujomis galimybėmis! Tereikia truputį palaukti!

 

Karšti WWW puslapiai

Atgyja vėjas
Tikinčiojo išgelbėjimas
Krištolinė kaukolė
Ateiviai mums padeda
Lietuvių išeivija Internete
Coca kramtymo simbolika
Paslaptingi ledai
Elena
Evangelija pagal Glebą
Mankurtas: be ateities
Dirbtinis intelektas?
Interneto pabaiga
Tikras greitis
Psichoproduktologija
Seržantas šiluminėje trasoje
Šamanų ratu einant
E-bylos
Alegorija "Kutai"
Porfirijaus "Nimfų ola"
Hermetiškosios vizijos
Templierių kryžius

Jaunimo Kongresas
Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas

Naujos WWW svetainės!

Verslas:
Amerikos prekybos rūmai
Veisliniai ristūnai
Hansab, bankams
Reklama:
Adveritas
Focus reklamos mėnuo
Ivega
TRALS
Nekilnojamas turtas
Ober Haus
Latmas
Viešbučiai
Šaulys, Šiauliuose
 

Karštos IT naujienos 

Atsiliepimai   Prenumerata   Orakulas   Juokai
 Šansas!: Laimėk prizą!

Mūsų kalendorius 

Rugpjūčio 02 d.
Mėnulis: Jaunatis
32 savaitė, 214-ioji diena metuose, Liutas

Šiandien vardo diena: Alfa, Alfonsas, Guoda, Gustas, Gustavas, Tautvaldas

1549 m. gimė Mikalojus Kristupas Radvila, Mikalojaus Radvilos Juodojo ir Elžbietos Šidlovieckos sūnus, Nesvyžiaus ir Olykos kunigaikštis, vienas įtakingiausių valstybės ir kultūros veikėjų, žinomas Našlaitėlio vardu. 1563-1567 m. studijavo užsienyj e (Leipcige, Strasbūre, Romoje, Paryžiuje). Grįžęs gavo aukštas pareigas (1569 m. - rūmų maršalka, 1579 m. - didysis maršalka, 1586 m. - Trakų kaštelionas, 1590 m. - Trakų vaivada, 1604 m. - Vilniaus vaivada). Perėjęs į katalikybę, labai padėjo kontrreformacijai. Buvo silpnos sveikatos. Pirmasis iš Lietuvos aristokratų aplankė šventąją žemę (1582-1584), tapo Išganytojo Kapo kavalieriumi. Parašė knygą "Kelionė į Jeruzalę" (pirmą kartą pasklebta lotynų kalba 1601 m.). 1584 m. vedė Elžbietą Eufemiją Višnioviecką, kunigaikščio Volynės vaivados Kaributo Višniovieckio dukterį. Susilaukė 9 vaikų. Nesvyžiuje pastatė pirmąją Lietuvos-Lenkijos valstybėje barokinę Šv. Mikalojaus jėzuitų bažnyčią, kolegiją, benediktinų vienuolyną, pilį. Jo pastangomis Nesvyžius tapo reikšmingu kultūros centru. Čia buvo biblioteka, archyvas, turtingi dailės rinkiniai, portretų galerijos. Taip pat čia buvo organizuoti LDK lauko kartografavimo darbai. Jų pagrindu sudarytas ir 1613 m. Amsterdame išleistas tuo metu tiksliausias LDK žemėlapis. Nuo 1612 m. pasiligojęs didikas pasitraukė iš valstybės gyvenimo. Mirė 1616 m. vasario 28 d. Palaidotas Nesvyžiaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

1650 m. Lenkijos ir Lietuvos valstybė sutartimi su Rusija įsipareigojo uždrausti knygas, žeminančias caro ir bojarinų garbę ir nepretenduoti į Maskvos sostą.

1658 m. Rugpjūčio mėn. V. Gosievskis susirėmė su rusų daliniu. Švedų feldmaršalas R. Duglas išstūmė Lietuvos kariuomenę iš Livonijos ir įžengė į Lietuvą.

1785 m. Gonsiorove gimė Jonas Oldakovskis, VU profesorius, teisės filosofas. 1795-1802 m. mokėsi Lomžos pijorų m-loje. 1804 m. įstojo į VU Moralinių ir poltinių mokslų fakultetą, kurį baigė magistro laipsniu. 1809 m. gavo teisės daktaro laipsnį. 8 metus dėstė Kremeneco gimnazijoje romėnų teisę. 1817 m. buvo pakviestas į VU dėstyti prigimtinės teisės. 1818-1819 m. Getingeno universitete klausėsi prigimtinės teisės, teisės filosofijos, vokiečių teisės istorijos paskaitų. Grįžęs į Vilnių, dirbo prigimtinės teisės profesoriaus pavaduotoju. Žmogaus prigimtinės teisės filosofiją jis aiškino abstrakčiai, remdamasis buržuazinės demokratinės teisės koncepcijomis. Mirė 1821 06 13 Gonsiorove.

1786-1791 m. kovo-rugpjūčio mėn. Lietuvos eksportas išaugo 2,7 karto (nuo 8,4 iki 22,3 mln. auksinų). Daugiausiai buvo išvežama į Prūsiją.

1945 m. Potsdamo konferencijos nutarimu Karaliaučiaus kraštas perduotas Sovietų Rusijai.

HOT kalendoriaus archyvai:
rugpjūčio 01 d.

Kodėl turime branginti istoriją?
Mankurtas - tai asmuo be atminties

Skaitykite: Lietuvos istorijos resursai Internete
Lietuvos Partizanų karo kronika
Vytauto Didžiojo suvokimo kaita
Adolfo Hitlerio paslaptis
Dėl sovietų paminklų
Lithuanian obituary
bullet PAPILDYKITE!

Papildomi istorijos puslapiai:
Skrydžiai oro balionais Lietuvoje 19 a.
Oreivystės istorija
TRIAD radijas
Lietuvos fantastikos klubai Ar seniai prie Baltijos kalbama lietuviškai?
Lietuvos pankus prisimenant

Salantų parapijai - 395 metai
Ūlos kraštas senovėje
Alovės vietovardžio kilmė
Priekulė slenkant amžiams
Senoji Buivydžių bažnyčia
Vilkaviškis iki XIX amžiaus vidurio
šv. Trejybės (Plymouth) parapijos istorija
A.Burba - visada priekyje (Plymouth kunigo istorija)

Kas vyko prieš 1000 metų?
Kas vyko prieš 749 metus?
Kas vyko prieš 750 metų?

©2000, HOT.LT.
Draudžiama be leidimo naudoti bet kurią šios svetainės dalį.

 

Ši Voratinklio svetainė
NESENIAI pradėjo savo gyvenimą.

Kviečiame visus norinčius prisidėti prie jos kūrimo! Rašykite el.pašto adresu
info@hot.lt

Palikite žinutes
Atsiliepimuose.

Priedai lietuvių kalbai kompiuteriuose įvesti
Mes stengiamės
Jums!

 

Karštos WWW svetainės!

Informacija: Help On Web
NSO ir mistika
Lietuviai:
Klubas "Litvania"
Globalusis tinklas
Lithuanica svetainė!
Pasaulio lietuvis
Latvijos lietuvis
Aklųjų biblioteka
Mirusieji - atminimui
Voratinklio aukcionai:
Aukcionai
Aukcionai, pinigai
Banknotai
SPAUDA:
Būdas Žemaičių
Lietuvos rytas
Moteris, žurnalas
Vartiklis, elraštis
Interneto paslaugos:
Elnet@
Kompiuteriai:
Baltic Amadeus
Paspara, IT programavimas
Kultūra:
Rasa, tautiniai šokiai
Birstonas 2000, džiazas
Prekyba menu
Teatras
Meno galerija

Filosofija
Mitologija
Literatūra
Poezija
Fantastika
Fuko švytuoklė
Biblijos puslapiai
Pramogos:
Lenktynių žirgų lyga <