Atnaujinta: 2001 liepos 15 d. ©2001, HOT.LT.
Draudžiama be leidimo naudoti bet kurią šios svetainės dalį.
 

!    
Laimėk prizą!
Atsiliepimai
Prenumeruokitės!
Klausk-atsakys!
Pasikeiskime nuorodomis!
Interneto Romantikų klubas!
Anekdotai
 

Netrukus bus papildyta naujomis galimybėmis! Tereikia truputį palaukti!

 

Karšti WWW puslapiai

Pirmasis kraujas
Indėnų mitai
Imperatorius Huang Di
OBE ir sapnai
Egiptietiška mįslė
Tuneliai Anduose
Dropa diskai
Dogu skulptūrėlės
Petras  Atsiskyrėlis
10 artefaktų
Nibiru ir šumerai
Fū naikintuvai
Planeta X
Mistiniai hieroglifai
įvadas į Kabalą
Blogio misterija
Asasinai, tamplieriai
Mani, manicheizmas
Basilidas Siras
Gematrija
Stebuklai pasaulyje
Simonas Samarietis
Vampyrai astrologijoje
Holografinis katinas
NSO sukurė žmogus?
ascension art
Seksas ir raketos
Esė apie dzūkus
Žmogus kilo Afrikoje
Vytauto Didžiojo mįslė
Slėpiningieji Edeno sodai
DALIA, fantastinis apsakymas
Aborigeno piešinys
Hitleris: gyvas ar miręs?
Krištolinė kaukolė
Lietuvių išeivija Internete
Coca kramtymo simbolika
Elena
Evangelija pagal Glebą
Psichoproduktologija
E-bylos
Alegorija "Kutai"

Jaunimo Kongresas
Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas

Naujos WWW svetainės!

Verslas:
Amerikos prekybos rūmai
Veisliniai ristūnai
Hansab, bankams
Reklama:
Adveritas
Focus reklamos mėnuo
Ivega
TRALS
Nekilnojamas turtas
Ober Haus
Latmas
Viešbučiai
Šaulys, Šiauliuose
 

Karštos IT naujienos 

Atsiliepimai   Prenumerata   Orakulas   Juokai

Mūsų kalendorius 

Liepos 15 d.

Šiandien vardo diena: Gerimantė, Henrieta, Henrikas, Herkus, Mantas, Rozalija, Rožė ,

1244 m. Popiežius Inocentas IV siuntė savo pasveikinimus ir palaiminimą tikintiesiems, gyvenantiems Lietuvoje.

1258 m. Popiežius Aleksandras IV skelbė Kryžiaus karą prieš Livoniją ir prūsų pagonis.

1410 m. įvyko Žalgirio mūšis.

1419 m. Jogaila ir Vytautas sudarė sąjungą prieš Ordiną su Danija bei su ja unijoje buvusiomis kitomis Skandinavijos šalimis.

1607 m. Liepos mėn. viduryje Švedijos karalius Karolis IX pradėjo puolimą Livonijoje.

1678 m. Alšėnuose gimė Liudvikas Atanazas Kersnickis, oratorius, pedagogas, rašytojas, jėzuitas. Mokėsi Vilniaus akademijoje retorikos, 1696-1699 m. Pinske - filosofijos. 1702-1706 m. studijavo Varšuvoje teologiją, specializavosi kanonų teisėje. 1709-1721 m. - karališkasis pamokslininkas, kolegijos bibliotekos vadovas Varšuvoje. Globojo Slucko, Drohičino bibliotekas ir archyvus. 1722-1725 m. - Slucko kolegijos rektorius. 1723 metais Vilniaus akademijoje įgijo kanonų teisės daktaro laipsnį. Nuo 1732 m. - pamokslininkas, kanonų teisės profesorius Vilniaus akademijoje. Pamoksluose didžiausiu autoritetu laikė T. Akvinietį, o Renesanso mąstytoją N. Makjavelį apšaukė pseudopolitiku už laisvos žmogaus valios pripažinimą. Nuosaikiai kritikavo Lietuvos ir Lenkijos valstybės visuomeninę santvarką. Mirė 1733 m. sausio 13 d. Vilniuje.

1882 m. Vilniuje mirė Jonas Abelevičius (g. 1821 m. kovo 29 d. Anykščių parapijoje), kunigas, profesorius. 1833-1838 m. mokėsi Troškūnų pavieto mokykloje, 1838-1840 m. - Vilniaus dvasinėje seminarijoje, iš kur 1840 m. stojo į Vilniaus dvasinę akademiją, kurią 1846 m. baigė Peterburge teologijos magistro laipsniu. 1846 m. įšventintas kunigu, 1847 m. - Vilniaus dvasinės seminarijos profesorius, prokuratorius. Ligi 1853 m. dėstė dogmatinę teologiją. 1852 m. - Vilniaus katedros kanauninkas koadjutorius. Pirmaisiais M. Valančiaus vyskupavimo metais J. Abelevičius prižiūrėjo Vilniuje leidžiamų lietuviškų raštų spausdinimą, juos taisė. 1853 m. iškeltas į Volkoviską parapijos administratorium ir dekanu. 1870 m. Vilniuje paskirtas dvasinės seminarijos inspektoriumi ir komiletikos profesorium. 1878 m. - rektorius, dėstė bažnytinę teisę.

1866 m. Vaitiekupių kaime, Šakių r., gimė Saliamonas Banaitis, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, spaustuvininkas, pradinių mokyklų steigėjas. Mokėsi Marijampolėje, studijavo Peterburgo ir Kijevo universitetuose. Mirė 1933 m. Kaune.

1896 m. Vinkšnupiuose, Šakių r., gimė Valentinas Gustainis, žurnalistas, rašytojas,tremtinys. Mirė 1971 m. spalio 11 d. Palaidotas Griškabūdyje (Šakių r.).

1950 m. patvirtintas naujas Lietuvos SSR himnas.

Kalendoriaus archyvai: liepos 14 d.

Kodėl turime branginti istoriją?
Mankurtas - tai asmuo be atminties

Skaitykite: Lietuvos istorijos resursai Internete
Lietuvos Partizanų karo kronika
Vytauto Didžiojo suvokimo kaita
Adolfo Hitlerio paslaptis
Dėl sovietų paminklų
Lithuanian obituary
bullet PAPILDYKITE!

Papildomi istorijos puslapiai:
Skrydžiai oro balionais Lietuvoje 19 a.
Oreivystės istorija
TRIAD radijas
Lietuvos fantastikos klubai Ar seniai prie Baltijos kalbama lietuviškai?
Lietuvos pankus prisimenant

Salantų parapijai - 395 metai
Ūlos kraštas senovėje
Alovės vietovardžio kilmė
Priekulė slenkant amžiams
Senoji Buivydžių bažnyčia
Vilkaviškis iki XIX amžiaus vidurio
šv. Trejybės (Plymouth) parapijos istorija
A.Burba - visada priekyje (Plymouth kunigo istorija)

Kas vyko prieš 1000 metų?
Kas vyko prieš 749 metus?
Kas vyko prieš 750 metų?

©2000, HOT.LT.
Draudžiama be leidimo naudoti bet kurią šios svetainės dalį.

 

Ši Voratinklio svetainė
NESENIAI pradėjo savo gyvenimą.

Kviečiame visus norinčius prisidėti prie jos kūrimo! Rašykite el.pašto adresu
info@hot.lt

Palikite žinutes
Atsiliepimuose.

Priedai lietuvių kalbai kompiuteriuose įvesti
Mes stengiamės
Jums!

 

Karštos WWW svetainės!

Informacija: Help On Web
NSO ir mistika
Lietuviai:
Klubas "Litvania"
Globalusis tinklas
Lithuanica svetainė!
Pasaulio lietuvis
Latvijos lietuvis
Aklųjų biblioteka
Mirusieji - atminimui
Voratinklio aukcionai:
Aukcionai
Aukcionai, pinigai
Banknotai
SPAUDA:
Būdas Žemaičių
Lietuvos rytas
Moteris, žurnalas
Vartiklis, elraštis
Interneto paslaugos:
Elnet@
Kompiuteriai:
Baltic Amadeus
Paspara, IT programavimas
Kultūra:
Rasa, tautiniai šokiai
Birstonas 2000, džiazas
Prekyba menu
Teatras
Meno galerija

Filosofija
Mitologija
Literatūra
Poezija
Fantastika
Fuko švytuoklė
Biblijos puslapiai
Pramogos:
Lenktynių žirgų lyga
PAULIAUS puslapis
DARTS sporto puslapis
Astronautų kautynės (StarCraft Online)
Politika:
ND - Moterų partija
Lietuvos centro sąjunga, Kaunas
Paieška:
KTU, Infoseek
Vertinga:
Statybos medžiagų sertifikavimas